Бели (3 2) 24/21 13/11
2. Черни (4 1) 24/23 8/4*
  Бели (6 5) бар/14

Ход 3 Черни

 
Бройки: 155
 
Бройки: 162
 

# Дълбочина Ход Екуити
  1 3 13/9 8/4 6/2(2) 0.093
    0.8%  18.5%  50.9%    49.1%  11.2%   0.5%
  2 3 13/9(3) 8/4 0.067 (-0.026)
    0.6%  16.5%  50.5%    49.5%  11.0%   0.5%
* 6 3 24/20 8/4 6/2(2) 0.028 (-0.065)
    0.5%  14.8%  49.6%    50.4%  11.2%   0.5%
Задните пулове на черните вече са разделени и напредването до 20 пункт губи ценно време, което можеше да се използва за сваляне на строителен материал.
Освен това дава 8 жокери 5-ти пункт


  Бели (4 1) 14/10 11/10

Ход 4 Черни

 
Бройки: 150
 
Бройки: 146
 

# Дълбочина Ход Екуити
  1 3 13/9 8/6 -0.054
    0.5%  13.1%  46.2%    53.8%  10.9%   0.5%
  2 3 13/11 8/4 -0.059 (-0.005)
    0.5%  13.6%  46.2%    53.8%  11.8%   0.5%
* 4 3 20/14 -0.078 (-0.024)
    0.5%  12.0%  46.3%    53.7%  12.3%   0.5%
Все някога ТРЯБВА да се играе и от централната капия ...


  Бели (5 5) 10/5(2) 6/1(2)
5. Черни (6 3) 14/8 13/10
  Бели (4 3) 13/6

Ход 6 Черни

 
Бройки: 123
 
Бройки: 131
 

# Дълбочина Ход Екуити
  1 3 23/16 -0.164
    0.3%   6.2%  45.8%    54.2%  13.9%   0.5%
  2 3 13/7 8/7 -0.193 (-0.029)
    0.6%  11.5%  44.8%    55.2%  20.1%   0.8%
* 3 3 23/22 10/4 -0.195 (-0.030)
    0.4%   8.9%  43.5%    56.5%  15.1%   0.5%
Това е типична игра на 1 срещу 1 задни пулове. Надбягването е изравнено. Черните имат известен потенциал за блокиране, но Белите могат да опитат един малък късен блиц или да побягнат със задния пул в зависимост от заровете. Която страна успее да избяяа задния си пул, тя ще получи опредлено преимущество.
Другите два кандидати:
хващане на баркапията - е опасно, защото Белите ще имат твърде много добри числа: - биене с 6 комбинацииs, хващане на капия върху главата ми (с биене на пул) с 5 числа, хващане трета или четвърта капия с 4 числа, биене с гол с оставащите преки или комбинирани 6ци и 4ки.
- действителното отиграване - без комбиниран шут във външното поле, но по-малко конструктивно (сега Белите имат някои полу-бягащи числа - всички 6ци, с изключение на 61 и 66, 54, след което Черните нямат игра на блокада. Белите са напред и могат да избягат с шестица.
Поуката: Главната задача и на двете страни е да избягат задния си пул и така да постигнат съществено преимущество. Черните имат шанс и трябва да го използват. Белите си остават фаворит, но ако не бъдат ударени, Черните ще имат компактна позиция със заплахи за блокиране, или изхвърляне.


  Бели (5 2) 24/22 8/3*
7. Черни (4 1) бар/21 4/3*
  Бели (5 4) бар/16
8. Черни (5 5) 21/6 13/8
  Бели (2 2) 16/14 13/11 6/4(2)
9. Черни (5 2) 13/11* 8/3
  Бели (2 1) бар/24 11/9


 
Бройки: 110
 
Бройки: 95
 

10. Черни Контра
  Бели Пас

Екуити при действия с куба
Дълбочина-3 Екуити при игра на пари: 0.641
  0.5%  12.5%  76.9%    23.1%   2.7%   0.1%
Решение за контриране Достатъчно добра позиция: Огромно  
  Твърде добра позиция за контра: 13%  
Решение за приемане Настоящ куб Контриран куб Граничен
Екуити 0.642 0.649 0.573
Правилно действие с куба:   Контра, Пас

Свило печели 1 точка.


Output date: 9:56:09 PM, 2/26/99