Simeon Alexandrov (Orange) vs. Vladimir Gueorgiev (White)
1 point Match

Game 01
Match to 1. Score Orange-White: 0-0 (Crawford)

  White (2 1) 13/11 6/5
Правилата на този турнир позволяват играта да започне с чифт, а международните правила и софтуера, с който разполагам не ми позволи да въведа чифт като първи ход. Затова се принудих да направя транспозиция. Не обръщайте внимание на "грубите грешки" в първите четтири хода. Това е сторено от мен за да достигна до мачовата позиция по международните правила - т.е. без чифт на началното хвърляне.

2. Orange (5 5) 13/3(2)

Move 2 White 
Pip: 164
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/11 6/5 0,105
  2 3 11/9 6/5 0,069 (-0,036)
* 3 3 8/5 0,029 (-0,077)
Alert: Blunder (0,077)


Move 3 Orange 
Pip: 161
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/21 -0,069
  2 3 24/22 24/23 -0,079 (-0,010)
* 9 3 13/10 -0,164 (-0,095)
Alert: Blunder (0,095)


Move 3 White 
Pip: 161
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 144
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/7 11/7 0,262
* 2 3 24/14 0,081 (-0,181)
  3 1 13/9 11/5 0,052 (-0,210)
Alert: Blunder (0,181)
Сега белите правят груба грешка. Те имат възможност да направят бар-капията си - седма капия и пропускат да сторят това.
Прескачането с един пул зад 11 от пуловете на черните с идея да се избяга и да се удължи блокадата срещу черните затворници на 24 пункт често е добра идея в такива позиции, но сега тя не е най-добрата..
При избора между двата варианта белите трябва да вземат още предвид че след правенето на 7-ма:
белите нямат гол пул
белите имат значително по-добра позиция
белите имат по-добър тайминг - един пул повече на централната си капия. Пуловете в повече на централната капия в София се наричат "капитал".
В тази позиция вемето работи за белите - тяхната позиция вероятно ще се подобрява още, а черните имат малък шанс да изравнят, защото не само, че имат много задачи - да запълнят с капии позшцшята си, която прилича на швейцарско сирене, да блокират белитте пулове, да избягат задните си пулове от една вече много силна и усилваща се блокада.
Отбележете, че на следващия ход с половината от заровете си -четно+нечетно - черните дават гол и само с другата половина правят капия. От чифтовете само 11 донякъде изравнява позицията.
Тук белите, а на следващия ход черните пропускат да хванат капия. В таблата, особено в началния стадий капиите имат голямо значение както в атакуващ така и в защитен план.


4. Orange (4 2) 13/9 13/11*
Интересно е как пасивите в позицията на черните ги въздържат от биене в тази позиция.
Първо, в едноточков мач марсовете не се броят. .
Второ, когато ударят белия пул, черните се лишават от възможността да усилят позицията си като хванат четвърта капия с най-подходящите за това пулове - от тежката шеста капия и от резервата на осма, която е дадена от Господ тъкмо за такива цели.
Трето, когато бият на единадесета капия, черните ще разрушат централната си капия. Това означава, че даже когато белите не успеят да затворят бар-капията си, двата черни затворника на 24 капия трудно ще избягат без връзка с форпоста на централната капия. Представете си централните капии като гранични служби и гранични войски. Те охраняват срещу опитите за пресичане на границата, но там често пристигат, или разчитат на помощ и собствени граждани.
Четвърто, с напускането на централната капия, черните окончателно ще признаят поражение в борбата за тайминг.
Всичко това, в едноточков мач, обезценява инициативата и шансовете в надбягването които дава биенето.


Move 4 White 
Pip: 162
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 138
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/24 13/11 0,069
  2 3 bar/23 24/23 0,067 (-0,002)
* 6 3 bar/23 11/10 0,037 (-0,032)
Тук белите разполагат с много възможности, които са приблизително равностойни.
Когато алтернативите ви изглеждат приблизително равностойни, опитайте се като шахматиста да предвидите ВЕРОЯТНИЯТ развой на партията и възникващите от това планове.
Хващането на "оловната" 23 капия или на "железната" 24 капия помага в борбата на блокада срещу блокада, но не упражнява натиск върху голите пулове във външното поле на черните..
На масата е трудно да се прецени, но прдължаването на борбата с разцепени пулове на 23 и 24 капия е по-неизгодно за белите, които могат да минат и без ръкопашна схватка в полето на черните, а последните са настроени именно за това.
23 капия е по-добра когато блокадите са равностойни, защото е по-напред, но в случая 23 ще бъде блокирана за шестици, единици и четворки, а на следващия ход черните вероятно ще хванат още една капия в блокадата и ще замразят пуловете на белите.
Ако се влезе на 24, двойката стои конструктивно с 11/9, но оставя гол за 62:и 53: на белите. Освен това пропуска да разтовари централната капия. Тук отново белите трябва да съобразят, че черните на следващия ход вероятно няма да могат да движат задните си пулове, ако не им се даде възможност да направят това с удар. В такъв случай белите ще имат позиционно предимство в борбата на блокада срещу блокада.
Най, добро е 25/24, 12/4


5. Orange (6 6) 24/18(2) 8/2*(2)
  White (5 2) bar/20 6/4
Недостатъкът на оставените разцепени пулове и гол пул - общо три голи - от белите бяха материализирани с жокера 66 на черните. Белите хвърлиха неудобен зар, но по-добро от гелетата, които бяха една четвърт от възможните хвърляния (9/36).
Ако останат на пета капия, всички зарове, в които няма двойка, хващат пета капия върху голия пул, а чифтовете 33, 44 и 55 бият по два пула. Само 66 остава като анти-жокер на черните.
Излизането на баркапията с 2 е тематично. Белите избягват една от заплахите - биене с нова вътрешна капия, опитват се или да хванат баркапията на черните, или в ръкопашната схватка да наваксат в надбягването ако върнат черен пул. В тежка позиция и при неудобен зар, какъвто е този трябва вниматтелно да се преценят заплахите - колко сериезни са, и какви са по количество след възникващите позиции от всеки хо-кандидат.
Преценката на най-силната в света компютърна програма е, че излизането на бара е по-силно в едноточков мач (DMP)` но дава предпочитание на 10/8 с двойката при игра, в която важат марсовете.
Изглежда с оглед на марса, трите голи дават повече възможности за двойно биене.
Белите избират анти-тематичното 6/4 за двойката.

6. Orange (5 4) 10/5* 9/5
  White (3 3) Can't move
7. Orange (4 2) 8/4 6/4
  White (6 4) Can't move
8. Orange (6 3) 18/15*/9
Ако марсовете важеха, по-силно щеше да бъде 11/5 с шестицата

  White (2 2) Can't move

Move 9 Orange 
Pip: 174
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 90
 

# Ply Move Equity
  1 3 3/1*(2) 0,880
  2 3 9/8 6/5 2/1*(2) 0,871 (-0,009)
* 9 3 11/8 6/5 0,778 (-0,102)
Alert: Blunder (0,102)
Груба грешка. Тук черните трябва да се стремят към изхвърляне на белите и да не им позволяват да се захванат с капия. В такава позиция, с прекрасен тайминг белите имат реални шансове ако влязат и хванат желязната първа капия.


  White (2 1) bar/24
10. Orange (5 3) 18/10
  White (3 2) Can't move
11. Orange (6 4) 9/3 8/4
  White (5 2) Can't move

Move 12 Orange 
Pip: 173
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 68
 

# Ply Move Equity
  1 3 10/5 6/3 0,680
  2 3 10/5 3/off 0,653 (-0,027)
* 3 3 10/2 0,643 (-0,037)
Сериозна грешка. Петицата е задължителна.
Черните вероятно много са харесвали Истанбулското си построение след 5/2, но то има следните недостатъци:
Сваля надъллбоко пул.
Оголва най-уязвимия пункт - петицата.
Пропуска да подготви шестицата за освобождаване със зарове, които не съдържат 5 или 6
Най-силно е 10/5, 6/3


  White (3 2) Can't move

Move 13 Orange 
Pip: 173
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 60
 

# Ply Move Equity
  1 3 6/5(3) 5/4 0,715
* 2 3 6/3 5/4 0,660 (-0,055)
  3 3 6/5(3) 3/2 0,650 (-0,064)
И след изиграното шансовете на белите са минимални, но тук грешката на черните е още по-сериозна, почти груба грешка.
Пропускаът да се освободи шеста капия, показва, че черните не схващат приоритетите на позицията и нямат техника на вземането срещу опозиция от първа капия.


  White (4 3) Can't move
14. Orange (6 5) 6/off 5/off
Alert: Anti-joker (0,429)
  White (4 1) bar/20*
Alert: Joker (0,310)
15. Orange (6 1) bar/18
  White (2 2) 13/7* 6/4

Move 16 Orange 
Pip: 160
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 65
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/22 6/5* -0,208
* 2 3 bar/24 6/3 -0,294 (-0,086)
  3 2 bar/22 4/3 -0,392 (-0,185)
Alert: Blunder (0,086)
Когато има марсове, спасяването на единия гол е важно.
В тази позиция, обаче, черните имат еднакво количиство капии с белите, макар и с по-лошо качество.
Биенето на пета капия, макар и с гол, поставя беглеца в позиция, удобна за бягане с четворки и шестици и отнема половин хвърляне на белите за затваряне на баркапията си, като пътьом дупликатира шестиците за влизане и за затваряне на бар-капията.
25/24, 6/3 е груба грешка в тази мачова ситуация и позиция.


Move 16 White 
Pip: 160
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 61
 

# Ply Move Equity
  1 3 20/17 13/9 0,147
  2 3 20/16 13/10 0,141 (-0,007)
* 5 3 13/9 7/4 0,097 (-0,051)
Сериозна грешка на белите, която показва недостатъчна техника.
Ако важеха марсовете, играното от тях имаше някакъв, и все пак недостатъчен резон.
Тук белите желаят да победят и не се боят от марсове повече отколкото от обикновена загуба.
За целта, необходимо е бар-капията да остане заложена, а централната да се разтовари, като по този начин билдерите за покриване на баркапията стават три.
Интересното е, че билдерът на 9 пункт е по-добър на 9 пункт отколкото на 10-ти. Очевидно силата на гол на 9-ти в славнение с гол на 10-ти се състои във възпиращата роля срещу пълзенето на черните до 3-ти пункт, ако им се падне двойка.
Най-силно е 20/17, 13/16, но дори 13/9, 13/10 е по-силно от избраното.


17. Orange (6 2) 24/16*
  White (3 3) Can't move
18. Orange (6 3) 16/7
  White (4 3) Can't move
Alert: Anti-joker (0,344)
19. Orange (2 1) 7/4
  White (4 1) bar/24 13/9
20. Orange (4 3) 4/off 3/off
  White (2 1) 9/7 8/7
Когато на следващия или на следващите ходове противникът няма да остави гол, тематичен похват е залагането на гол на целевия пункт и разпръсването на пуловете. Най-силно е 9/7, 4/3

21. Orange (3 2) 3/off 2/off
  White (5 3) 24/16
22. Orange (5 1) 4/off 4/3
  White (6 6) 20/8 16/4
23. Orange (3 2) 4/2 3/off
  White (4 3) 24/21*/17
Alert: Joker (0,567)
Двата резервни пула на четвърти пункт с грозни и предполагат проблеми са придвижването или удължаването на блокадата.
Затова, поставянето на пул на 9-ти пункт не само дава възможност за удължаване на блокадата отзад, но и възпира пълзенето до трети пункт от страна на черния затворник чрез активизиране на иначе окостенелите 7 и 8-ми пункт за капия върху бъдещия опит за бягство от трети пункт.
Марсовете не важат и не се боим от жокера 63:

24. Orange (3 1) bar/22 3/2

Move 24 White 
Pip: 122
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 36
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/9 4/2 -0,126
  2 3 17/13 4/2 -0,152 (-0,026)
* 6 3 13/7 -0,176 (-0,050)
Белите не могат да играят четворката от 24 пункт, защото очакват в 14/36 черните да дадат един или два нови голи, когато хвърлят единица или двойка без да е чифт или да съдържа шестица.
Четворката може да се отиграе
17/13, 4/2 спасява голия, но позицията окостенява още повече.
13/9, 4/2 застава с гърди срещу амбразурата, губи повече марсове, но не се страхуваме от тях, нали.
Активизира 7 и 8-ма капия като създава силните заплахи за овладяване на трети пункт или с осмица да създаде пълна блокада.
7/3, 4/2
7/3, 13/11
7/3, 17/15
7/3, 7/5 с атака, но с напускане на седми пункт, което ще дава шансове за бягство относително дълго време
13/7 е сериозна грешка. То не създава НОВ билдер и окостенява бялата позиция.


Играното е толкова слабо, че дори ходове като 7/3, 7/5 или 7/3, 4/2, които развалят петорната блокада, са по-добри.


25. Orange (6 1) 22/15
Alert: Joker (0,350)

Move 25 White 
Pip: 116
Game 1
1 point match

Orange-White:
Score 0-0 (Cr.)
Pip: 29
 

# Ply Move Equity
  1 3 7/3 4/3 -0,518
  2 3 24/20 4/3 -0,596 (-0,078)
* 6 3 17/16 7/3 -0,622 (-0,105)
Alert: Blunder (0,105)
Груба детинска грешка. Написано е да се хване трета капия.
В последвалата борба въпреки всичко, белите бяха щастливи да ударят черен пул, да затворят таблото си и да си вземат първи пуловете. Често в таблата печелим и с неправилна игра дори срещу равностойни или по-силни съперници. Но когато зарът е срещу нас, знайте, че Господ наказва и за отдавнашни грехове.

Vladimir Gueorgiev wins 1 point.

Game 1 statistics
Player Simeon Alexandrov Vladimir Gueorgiev
Error rate 3,121 4,526
Nb errors (Nb blunders) 5 (3) 6 (3)
Luck rate (Nb joker) -0,532 (2) 0,532 (3)
Nb unforced moves 13 7
Nb wrong double 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Nb missed double 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Overall doubling error 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Nb wrong take 0 (0,00) 0 (0,00)
Nb wrong pass 0 (0,00) 0 (0,00)
Overall take error 0 (0,00) 0 (0,00)

Vladimir Gueorgiev wins the 1-point match with the score 1-0.

Match statistics
Player Simeon Alexandrov Vladimir Gueorgiev
Error rate 3,121 4,526
Nb errors (Nb blunders) 5 (3) 6 (3)
Luck rate (Nb joker) -0,532 (2) 0,532 (3)
Nb unforced moves 13 7
Nb wrong double 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Nb missed double 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Overall doubling error 0 (DP: 0,00 TG: 0,00) 0 (DP: 0,00 TG: 0,00)
Nb wrong take 0 (0,00) 0 (0,00)
Nb wrong pass 0 (0,00) 0 (0,00)
Overall take error 0 (0,00) 0 (0,00)

This file has been generated by Snowie Professional Version 1.0, a product of Oasya SA
Output date: 10:43:33, 30.9.1998 г.